Woordorde

Bestudeer die notas en voltooi die bykomende oefeninge.

Woordorde notas

Woordorde

Oefening 1

Oefening 2