Graad 10

PLEASE NOTE: To make use of Fairmont resources, you must be logged into Google with  your Fairmont login details. 

Graad 10 Studiegids Taal Memorandums 

Woordorde bl.156-158

Woordorde Memo bl. 155 - 158

Byvoeglike naamwoorde bl. 161-162

Byvoeglike naamwoorde Memo bl. 161-162

Intensiewe Vorme Memo bl. 163

Intensiewe Vorme bl.163.docx

Trappe van vergelyking Memo bl. 166-168

Trappe van Vergelyking Memo bl.166-168 .docx

Tye Memo bl. 169-177


Tye - Memo bl. 169-177.docx

Infinitief Memo bl. 179-181


Infinitief Memo bl. 179-181

Ontkenning Memo bl. 182 - 185

Ontkenning Memo bl.182-185 .docx

Voegwoorde Memo bl. 188-190

Voegwoorde Memo bl.188-190.docx

Direkte- en Indirekte Rede Memo bl. 193-195

Direkte en Indirekte rede Memo b;. 193-195.docx

Antonieme Memo bl. 203

Teenoorgesteldes / Antonieme bl.204

Taalhersiening bl. 259-267

Taalhersiening Memo bl. 259- 267

Terug na vorige bladsy