Infinitiewe

Bestudeer die notas en voltooi die onderstaande oefening.


Infinitief notas

Infinitief

Oefening