Persoonsname

Bestudeer die notas en voltooi die onderstaande oefening.

Persoonsname Notas

Persoonsname

Oefening