Samestellings

Bestudeer die samestelling PPT en doen die bykomende oefening. 

Samestelling notas

Samestellings
Samestellings.pdf

Samestellings Quiz 1

Samestellings Quiz 2