Tyd

Bestudeer die notas om tyd in Afrikaans te bemeester en voltooi die bykomende oefening.

Notas om tyd in Afrikaans te bemeester:

Wolf-Wolf hoe laat is dit?
Tyd

Oefening: