Homofone

en

Homonieme

Bestudeer die notas en voltooi die onderstaande oefeninge.

Homonieme en Homofone notas

Homonieme & Homofone

Oefening: Homonieme

Oefening: Homofone